Quick-set.se 5 Hållbarhet

Hållbarhet

Ett hållbart företagande

Vi på Quick-Set strävar efter att effektivisera våra processer genom en modern och uppdaterad maskinpark. På så sätt får vi möjligheter att skapa ett bra arbetsmiljömässigt klimat, en säker och stabil process och därigenom göra en stor energibesparing.

Att ta tillvara göten från produktionen är en självklarhet och dessa återanvänds direkt i produktionsprocessen. Vi har även en egen extruder där vi granulerar om övrigt materialspill från produktionen och kan återanvända materialet i våra processer igen. Cirkulär ekonomi med ett finare ord, men vi kallar oss smålänningar!

Visste ni att vi gillar lager? Jo, det är sant.
Vi strävar efter att hålla våra lagerhyllor fyllda med pluggar, caps, klossar, färg och material.
På så sätt kan vi ha korta ledtider till våra kunder, kan köpa ingående material till ett bättre pris och samtidigt hålla ner transportkostnaderna för både våra kunder och för oss.

Så klart värmer vi vårt lager med restvärme från våra formsprutor. Smart va?

Vill ni veta mer om våra projekt för att hålla nere vårt klimatavtryck? Kontakta oss!

Det handlar inte bara om
formsprutade plastdetaljer

Quick-Set tillhandahåller formsprutade plastprodukter i form av SkyddscapsLamellpluggar för ändförslutning av rör. Vi tillverkar även Glasningsklossar, som används för att hålla isolerglaset på plats i fönsterramen, med vårt breda sortiment av båda standard- och specialklossar är vi marknadsledande i Europa.