Quick-set.se 5 Integritetspolicy

Integritetspolicy

Vilka uppgifter samlar vi in från dig som besöker quick-set.se? Ta del av vår integritetspolicy för att få mer information om vilka uppgifter vi samlar och hur dessa lagras.

Personuppgiftspolicy

Quick-Set värnar om personlig integritet och strävar efter att skydda lagrade personuppgifter. Denna policy redogör för hur personuppgifter behandlas och vilka rutiner som ska följas för att registren ska vara korrekta. Personuppgifter som du lämnar till Quick-Set via formulär på hemsidan sparas i informationssyfte och för att kunna kontakta dig.

Syfte med sparade personuppgifter

På quick-set.se finns formulär i syfte att skicka förfrågan om prisuppgifter, i dessa formulär samlar vi in och sparar kunduppgifter i syfte att återkoppla till personen som skickade förfrågan.

För att vi ska kunna bedriva verksamheten behöver vi ha de register med personuppgifter som nämns ovan. Före publicering av bilder på hemsidan skall personerna på bilden tillfrågas om publiceringen godkänns.

Rutin vid förändringar i register

När ett register uppdateras genom tillägg, ändring el radering av personuppgifter är det den ansvarige för respektive register som har som uppgift att se till att uppdateringen sker skyndsamt. Den ansvarige har även uppgiften att se till att alla gamla uppgifter raderas och att registeret är korrekt.

Cookies

En cookie är en liten fil som webbplatser som du besöker skickar till din webbläsare. Quick-Set Aktiebolag använder cookies för att förbättra din användarupplevelse och för att ge dig som besökare tillgång till viss funktionalitet. Våra cookies sparar inte information såsom namn och personuppgifter.

Vi använder cookies för att underlätta analyser av trafik på våra hemsidor och skapa en bättre användarupplevelse, det kan t ex innebära att vi sparar information om tidigare besök på våra hemsidor samt vilka sidor som besökts.

När du besöker www.quick-set.se kommer du att få välja om du samtycker till användningen av cookies. Genom att godkänna användningen av cookies på våra hemsidor, så godkänner du att vi samlar information om dina besök.

Om du inte godkänner att vi använder cookies på det här sättet bör du ändra din webbläsares inställningar till att inte acceptera cookies. Du kan även när som helst välja att ta bort cookie-filer som har placerats hos dig. Läs mer under hjälpavsnittet som rör cookies i din webbläsare.

Cookies från tredje part

Denna typ av cookies kommer från tredje part, t.ex. sociala nätverk. De används i första hand för att integrera innehåll från sociala medier, t.ex. Social Plugins eller för analyser (t.ex. Google Analytics).

Länkar till andra sidor

På våra hemsidor kan det förekomma länkar till externa hemsidor, dessa omfattas inte av denna policy. Quick-Set Aktiebolag tar inget ansvar för dessa hemsidors hantering av personuppgifter.

Spridning av personuppgifter

Quick-Set Aktiebolag kommer inte sälja, lämna ut eller sprida personuppgifter till tredje part, med undantag för vad som anges i denna Integritetspolicy. Inom ramen för tjänsten vi tillhandahåller kan personuppgifter lämnas vidare till samarbetspartners om det är nödvändigt för utförandet och tillhandahållandet av våra tjänster.

Quick-Set Aktiebolag kan även lämna ut dina personuppgifter till annan tredje part, såsom Quick-Set’s leverantörer för vår verksamhet, till exempel för teknisk support och drift av IT-system.

Skulle en part finnas utanför det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, EES, vilket skulle innebära att personuppgifter skulle kunna komma att överföras till länder utanför EES så kommer vi vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EES.

Vidare kan vi lämna ut personuppgifter om vi är skyldiga till det enligt gällande lag, domstolsbeslut eller om sådant utlämnande annars är nödvändigt för att medverka till en rättslig utredning.

Dina rättigheter

Du som individ har rätt att kostnadsfritt, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss enligt kontaktuppgifter få besked om vilka personuppgifter som Quick-Set Aktiebolag behandlar om dig samt information om omfattningen och syftet med sådan behandling.

Du som individ har även rätt att när som helst begära att vi blockerar, utplånar eller rättar dina personuppgifter. Du har alltid rätt att återkalla ett lämnat samtycke och meddela att du motsätter dig fortsatt behandling av dina personuppgifter och rätt till dataportabilitet d.v.s. att du har rätt att få de personuppgifter som du lämnat till oss överfört till dig själv eller en ny personuppgiftsansvarig om den lagliga grunden är samtycke eller att behandlingen varit nödvändig för att fullgöra ett avtal och detta inte påverkar tredje parts rättigheter på ett ogynnsamt sätt.

Klagomål

Datainspektionen är tillsynsmyndighet för hur personuppgifter hanteras enligt GDPR och du har rätt att klaga på ett företag om du anser att de inte sköter hanteringen av personuppgifter:

Från datainspektions hemsida (www.datainspektionen.se):
Innan du kontaktar Datainspektionen, försök alltid att lösa problemen själv. Ta kontakt med dem som du tycker gör fel och berätta vad du tycker är fel. De ska då utreda det inträffade, och förhoppningsvis rättar de till felen så att du känner dig nöjd.

Om de inte gör det, så kan du kontakta Datainspektionen. Berätta i din anmälan vad du har gjort, och bifoga eventuella meddelanden mellan dig och dem som du anmäler. Alla underlag är då till nytta för oss, eftersom de hjälper oss att bedöma anmälan och fatta beslut om vi ska gå vidare med den.

Det handlar inte bara om
formsprutade plastdetaljer

Quick-Set tillhandahåller formsprutade plastprodukter i form av SkyddscapsLamellpluggar för ändförslutning av rör. Vi tillverkar även Glasningsklossar, som används för att hålla isolerglaset på plats i fönsterramen, med vårt breda sortiment av båda standard- och specialklossar är vi marknadsledande i Europa.